Tam Tứ Phủ
Cậu bé Đồi Ngang
Cậu bé Đồi Ngang
Đền Đồi Ngang hay còn gọi là Phủ Đồi Ngang thờ Thánh Mẫu Liễu hạnh và thờ Cậu Bé Đồi...
Cô Đôi Cam Đường Cô Đôi Cam Đường Cô Bé Thượng Ngàn Cô Bé Thượng Ngàn
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu Trùng Thiên
Mẫu Cửu hay còn gọi với các tên là Mẫu Cửu Trùng Thiên, Mẫu Đệ Nhất Thiên Tiên, Thiên Thanh...
Cô Chín Sòng Sơn Cô Chín Sòng Sơn Cô Tám Đồi Chè Cô Tám Đồi Chè
Cô Bẩy Tân La
Cô Bẩy Tân La
Cô Bảy Kim Giao. Cô vốn cũng là một tiên cô người dân tộc Mọi ở đấy Kim Giao, Mỏ Bạch, Thái...
Cô Năm Suối Lân
Cô Năm Suối Lân
Cô Năm Suối Lân vốn là tiên nữ trên trời, theo lệnh cô giáng trần là người thiếu nữ dân...
Cô Bơ Thoải Cung
Cô Bơ Thoải Cung
Cô Bơ Thoải Cung. Cô vốn là con Thủy Tề ở dưới Thoải Cung, được phong là Thoải Cung Công...
Cô Nhất Thượng Thiên
Cô Nhất Thượng Thiên
Cô Nhất khá ít khi ngự đồng, chỉ những người sát căn cô mới hay hầu cô hoặc trong các dịp...
Ông Hoàng Bảy
Ông Hoàng Bảy
Ông Hoàng Bảy hay thường gọi là Ông Bảy Bảo Hà. Ông là con Đức Vua Cha. Theo lệnh vua, ông giáng...
Ông Hoàng Đôi
Ông Hoàng Đôi
Ông Hoàng Đôi hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát . Ngài là một...
Nhạc phủ Chí tôn Ngũ nhạc Thần vương Đại đế
Nhạc phủ Chí tôn Ngũ nhạc Thần vương Đại đế
Nhạc phủ Đại đế chính là Tản Viên Sơn Thánh dân gian quen gọi là Sơn Tinh, Ngũ (số 5) là con...
Cô Sáu Sơn Trang - Cô Sáu Lục Cung
Cô Sáu Sơn Trang - Cô Sáu Lục Cung
Cô Sáu Lục Cung hay còn gọi là Cô Sáu Sơn Trang. Cô là người hầu cận Chầu Lục nên được gọi...
Cô Tư Ỷ La
Cô Tư Ỷ La
Cô Tư Ỷ La là cô thứ tư trong Thập vị Thánh Cô trong Tứ Phủ Thánh Cô. Tương truyền Cô Tư cũng...
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng rất hay ngự về đồng, vì danh tiếng cô lừng lẫy ai ai cũng biết đến, đệ...
Ông Hoàng Mười
Ông Hoàng Mười
Ông Hoàng Mười hay còn gọi là Ông Mười Nghệ An. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình,...
Ông Hoàng Bơ
Ông Hoàng Bơ
Ông Hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoải Cung, coi giữ việc trong Đền Vàng Thủy Phủ. Có khi...
Ông Hoàng Cả
Ông Hoàng Cả
Dân gian hay gọi Ngài là Quan Hoàng Cả, Ông Hoàng Quận. Trong Tứ phủ Ngài là anh cả, giáng sinh...
Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế
Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại đế
Nguyên thiên Đại đế danh xưng đầy đủ Địa phủ Chí tôn Bắc âm Phong đô Nguyên thiên Đại...